PŘÍPADOVÁ STUDIE

Výkup nemovitostí a PPC reklama

Autor studie - Kristýna galejová, PPC specialista

Jak jsme o 32% snížily náklady na reklamu a cenu za proklik

Klient, který se zabývá výkupem nemovitostí přešel k nám od původního poskytovatele, kde využíval internetové reklamy, ale výsledky nebyly uspokojivé. Provedli jsme z naší strany revizi, která odhalila určité nedostatky v nastavení a předali jsme doporučení. Po souhlasu klienta jsme reklamu nastavili my a spustili dle našich návrhů.

Potřebujeme navýšit počet kliknutí na web při zachování stávající ceny za klik 3,03 Kč (CPC).

Požadavek klienta

Postup a výsledek

Po skončení červnové kampaně jsme dokázali navýšit počet klinutí o 31% a zároveň snížit náklady na reklamu o 2.124 Kč díky úspoře 1 Kč za kliknutí. O více než 32% jsme dokázali snížit cenu za proklik na 2,04 Kč (CPC).