Vývoj aplikace pro revize

Popis projektu

Tato aplikace je vhodná pro industriální společnost s rozsáhlým technologickým vybavením. Aplikace umožňuje snadnou a rychlou revizi všech strojů, které podléhají opotřebení. Pracovník má speciální rozhraní aplikace, kde vidí, které stroje má v daný den zkontrolovat a pomocí naskenování QR kódu z daného stroje vidí kartu s historií údržby. Opotřebené součástky daného stroje se automaticky objednávají od dodavatele. Snížila se administrační náročnost, tiskové náklady a výpadky výrobní linky.

Detail o zakázce

  • Datum : neuvedeno
  • Typ zakázky : není
  • Zaměření : údržba
  • Náhled: prototyp