Vývoj aplikace pro nájemné

Popis projektu

Tato aplikace je vhodná pro firmy, investory s nemovitostmi, které potřebují snadnou evidenci svého nemovitého majetku včetně správy a údržby. Dále systém umožňuje i monitoring nájemníků a soupis pohledávek. Systém automaticky při nezaplaceném nájemném rozesílá upomínky. Osoby, které mají na starost správu daných domů autoamticky získávají upozornění ohledně nutnosti provedení revizí a jiné. Správa nemovitosti bez Vašeho přičinění.

Detail o zakázce

  • Datum : neuvedeno
  • Typ zakázky : není
  • Zaměření : údržba
  • Náhled: prototyp