PŘÍPADOVÁ STUDIE

Rekonstrukce koupelen a bytových jader

Autor studie - Kristýna galejová, PPC specialista

Jak klientovi získali poptávky za 1,9 mil. Kč

Klient stavební společnosti zabývající se rekonstrukcí koupelen a bytových jader se doposud nepohyboval na internetu a se sociálními sítěmi neměl zkušenost. Založili jsme tedy klientovi sociální síť Facebook a zajistili kompletní nastavení včetně založení reklamního účtu. Délka propagace trvala 6 měsíců přes útlum sezóny tj. listopad až duben s investicí 66.000 Kč.

Rádi bychom byli vidět na internetu, zejména sociálních sítích, kde už se pohybuje i naše konkurence a nechceme zbytečně přijít o zákazníky.

Požadavek klienta

Postup a výsledek

Spustili jsme internetovou reklamu na sociální síti Facebook. Necílili jsme na získávání fanoušků, ale na budování povědomí o společnosti a nabízených službách. I když jsme necílili na nové fanoušky, podařilo se nám získat 120+ nových fanoušků a 238 pozitivních reakcí. Hlavním cílem propagace bylo navýšení objednávek s měsíční investicí do reklamy 7.000 Kč.