Co je to marketingový mix?

Co to je marketingový mix známý také jako 4P? Jak funguje? A k čemu je vlastně dobrý? To a mnohem více se dozvíte v tomto článku.

Marketingový mix je obvykle chápán jako soubor 4P – produkt (product), cena (price), distribuce (place) a propagace (promotion). S tímto pojetím přišel již v roce 1960 Edmund Jerome McCarthy. S pojmem marketingový mix přišel ještě o 11 let dříve Neil Borden.

Pomůže v marketingové strategii

Marketingový mix pomáhá utvářet firemní strategii na trhu, obsahuje již 4 zmíněné prvky, které pomáhají s procesem dosažení firemních cílů na trhu. Napomáhá při určování firemních cílů a jejich měřitelnosti. Přesnou definici ale marketingový mix nemá.

 

Marketingový mix je důležitý brát jako celek, avšak zaměřovat se na poctivě na jednotlivé části. Kupříkladu, kdybychom propagovali luxusní produkt na stránkách v jejichž názvu se objevuje jakákoliv spojitost se slovem ‚levný‘, jistě bychom se minuli účinkem.

Marketingový mix 4P

4P

4 základní pilíře pro tvorbu marketingové strategie firmy

PRODUKT (PRODUCT)

Produkt je vytvořen tak, aby uspokojoval potřeby a očekávání zákazníka. Samotný produkt může mít podobu výrobku, služby, balení, značky, kvality, záruky a spousty dalšího.

CENA (PRICE)

Cena určuje hodnotu daného výrobku v penězích, za kterou je prodáván. Do této kategorie se započítávají i slevy, náklady, ceníkové ceny, podmínky pro platbu a další.

DISTRIBUCE (PLACE)

Distribuce určuje prodejní místa, logistickou stránku jako je zásobování a doprava produktů. Pomáhá tak produktu na celé cestě dostat se od výrobce až ke konečnému zákazníkovi.

PROPAGACE (PROMOTION)

Soustředí se na šíření znalosti o produktu všemi možnými prostředky. Snaží se zvýšit povědomí o produktech u potencionálních i stávajících zákazníků, zaujmout jejich pozornost, budovat s nimi vztahy či . Samotná propagace je často nazývána jako komunikační mix a obsahuje další prvky. Komunikační mix spravujeme za pomoci několik nástrojů, které můžeme ještě rozdělovat do několika kategorií na základě různých faktorů (např. přímá/nepřímá komunikace se zákazníkem). Nutno podotknout, že kategorie s vývojem technologií stále přibývají.

5 ZÁKLADNÍCH NÁSTROJŮ KOMUNIKAČNÍHO MIXU

DALŠÍ NÁSTROJE

4P z pohledu zákazníka = 4C

Pokud bychom se na 4P podívali z hlediska zákazníka, můžeme tyto prvky pojmenovat jako 4C a nalézt určitou návaznost na 4P. Na rozdíl od 4P ale 4C staví do čela zájmy zákazníka.

HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA (CUSTOMER VALUE)

Tato proměnná značí hodnotu produktu pro zákazníka, protože napříč různými trhy se mění i hodnota daného produktu. Hodnotu pro zákazníka lze připodobnit k produktu ze 4P.

NÁKLADY (COSTS)

Souvisí s náklady, které zákazník ještě musí vložit po koupi do produktu či služby. Zákazník zvažuje všechny náklady a na základě tohoto se rozhodne, zda je ochoten produkt za tuto cenu získat. Náklady jsou provázány s cenou ze 4P.

POHODLÍ (CONVENIENCE)

Tento faktor značí pohodlí s jakým se zákazník k produktu dostane. Řeší kolik překážek stojí v cestě mezi zákazníkem a produktem a jak moc je zákazníkovi dané řešení dostupné. Přirovnat ho můžeme k distribuci  ze 4P.

KOMUNIKACE (COMMUNICATION)

Komunikace se zaměřuje, nikoliv na jednostrannou komunikaci jako je tomu v propagaci ze 4P, ale řeší se komunikace obousměrná mezi zákazníkem a firmou. Dialog neprobíhá jen před prodejem, ale pokračuje i po prodeji v rámci péče o zákazníka.

Chcete pomoci s marketingovou strategií? Ozvěte se nám!

Pomůžeme Vám s tvorbou online marketingové strategie na míru. Stačí se ozvat.

Líbil se Vám článek?