Tvorba webových stránek

Klient: PO-BOZP, Jiří Kotyza

Projekt: tvorba webových stránek

Realizace: 2021

POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP

Jiří Kotyza, Mladá Boleslav

Realizace webových stránek pro pana Jiřího Kotyzu z Mladé Boleslavi. Webové stránky jsou zaměřeny na požární ochranu a bezpečnost práce (BOZP). Součástí tvorby webových stránek bylo také vytvoření katalogu, kde jsou požární produkty a další vybavení určené k prodeji.

Logo PO-BOZP Kotyza

Grafický návrh loga

Součástí tvorby webových stránek byla také modernizace loga a vytvoření logo manuálu. 

Webdesign dle UX/UI

Při grafickém návrhu nového webu jsme vycházeli z námi tvořeného loga společnosti, kde byla preferovaná jednoduchost a piktogram plamene. Prim hraje červená barva, která je s daným oborem úzce spjata. 

tvorba webu Požární ochrana

Webdesign dle UI/UX

Ukázka grafického zpracování webových stránek pro Požární ochranu a BOZP, Jiří Kotyza

Facebook
LinkedIn
Pinterest