Co je to CPM

CPM definice CPM je druh zkratky pro “Cost Per Mille“, což je marketingový termín používaný k vyjádření ceny 1000 impresí (zobrazení) reklamy. Je to standardní jednotka měření v online a digitálním marketingu. Tato metrika je často používána v online reklamě, kde je cena za zobrazení reklamy měřena na základě tisíců zobrazení. CPM je oblíbený, protože […]

Co je to výkonnostní marketing?

Výkonnostní reklama je marketingový přístup zaměřený na dosažení konkrétních cílů, jako jsou prodeje, registrace, telefonáty či získání leadu. Inzerenti platí za dosažené výsledky, nikoli za zobrazení. Měří se pomocí metrik, jako jsou konverzní míra, náklady na akvizici zákazníka (CPA) nebo návratnost investic (ROI), což umožňuje snadné sledování a optimalizaci kampaní. Máte otázky? Mám zájem o […]

Co je to ROI?

ROI, neboli návratnost investice, je finanční ukazatel používaný k měření efektivity investice do reklamy. Je to poměr zisku z investice vůči jejím nákladům. Vypočítá se jako (zisk z investice – náklady na investici) / náklady na investici. ROI se často vyjadřuje v procentech a používá se k porovnání různých investičních příležitostí. Vyšší ROI znamená lepší […]

Co je to DDoS útok?

DDoS, nebo útok distribuovaným odepřením služby, je typ kybernetického útoku, který je zaměřen na zneužití, zpomalení nebo zastavení sítě, služby nebo serveru. Název DDoS vychází z anglického “Distributed Denial of Service” V našem oboru se nejčastěji setkáme s útoky na server, kde mohou běžet webové stránky nebo e-shop. Útok DDoS na webové stránk, e-shop nebo […]

Co je to ROAS

ROAS, neboli “Return on Ad Spend”, je finanční ukazatel, který měří efektivitu investice do reklamy. Tento ukazatel pomáhá podnikatelům a marketérům vyhodnotit úspěšnost svých reklamních kampaní a optimalizovat rozpočet na základě dosažených výsledků. ROAS se vypočítá následovně: celkový příjem z reklamy dělený celkovými náklady na reklamu. Výpočet: tržby/náklady = ROAS v %. Výsledek se obvykle […]

Co je to PPC?

PPC (Pay-Per-Click) je forma internetové reklamy, při které platíte pouze za kliknutí na vaše reklamní zobrazení. PPC kampaně se provádějí na platformách, jako je Google Ads nebo Facebook Ads, a umožňují vám cílit na konkrétní publikum pomocí klíčových slov a dalších parametrů. Úspěšnost PPC kampaně závisí na kvalitě vašich reklam a klíčových slov, stejně jako […]

Co je to Doména I., II. a III. řádu (subdoména)

Domény jsou základním prvkem struktury internetových adres, které nám umožňují jednoduše navigovat a orientovat se na webu. Domény lze rozdělit do několika řádů, přičemž každý řád má svůj vlastní účel a funkci. V tomto článku se zaměříme na domény I., II. a III. řádu, které jsou také známé jako subdomény. Domény I. řádu, neboli top-level […]

Co je to marketingový mix

Úvod Co to je marketingový mix známý také jako 4P? Jak funguje? A k čemu je vlastně dobrý? To a mnohem více se dozvíte v tomto článku. Pomůže v marketingové strategii Marketingový mix pomáhá utvářet firemní strategii na trhu, obsahuje již 4 zmíněné prvky, které pomáhají s procesem dosažení firemních cílů na trhu. Napomáhá při určování […]

Co je to PNO?

PNO je jednoduše ukazatel podílu nákladů na obratu. V praxi se jedná o hodnotu, která vyjadřuje v procentech (%), kolik procent z obratu tvoří náklady na marketingové aktivity. Výpočet: náklady / obrat = % Příklad výpočtu: náklady do reklamy činí 38 000 Kč při obratu 350 000 Kč. Výpočet: 38000/350000=0,11 tj. PNO = 11%. Nízký […]

Co jsou to imprese?

Imprese v online marketingu je termín, který označuje počet zobrazení reklamního obsahu na webových stránkách, mobilních aplikacích nebo jiných digitálních platformách. Jednoduše řečeno, imprese se používá k měření, kolikrát byl reklamní obsah zobrazen uživatelům během určitého časového období. Tato metrika je důležitá pro online reklamní kampaně, protože pomáhá měřit dosah a viditelnost reklamy, což umožňuje […]

Konzultace ZDARMA

Vyberte si prosím způsob, jak s námi chcete komunikovat. Na výběr máte ze tří možností:

Kontaktovat telefonicky

nebo