Co je to ROAS

ROAS, neboli “Return on Ad Spend”, je finanční ukazatel, který měří efektivitu investice do reklamy. Tento ukazatel pomáhá podnikatelům a marketérům vyhodnotit úspěšnost svých reklamních kampaní a optimalizovat rozpočet na základě dosažených výsledků.

ROAS se vypočítá následovně: celkový příjem z reklamy dělený celkovými náklady na reklamu.

Výpočet: tržby/náklady = ROAS v %.

Výsledek se obvykle vyjadřuje v procentech.

Pokud je v praxi například ROAS 100 %, tak jste nic nevydělali, neboť, to co jste vložili do reklamy odpovídá tržbám. Reklama je ztrátová tehdy, jestli-že je hodnota nižší než 100%. Tedy, že jste na nule. Pokud je ROAS dokonce nižší než 100 %, je reklama ztrátová.

U hodnoty vyšší jak 100 % to nemusí nutně znamenat, že jste v zelených číslech (zisku), alespoň pokud nemáte na službách či produktech 100% marži. Obecně to v praxi pouze znamená, že tržby byly vyšší než náklady.

Vysoký ROAS naznačuje, že reklamní kampaň je úspěšná a generuje pozitivní návratnost investice. Naopak nízký ROAS znamená, že investice do reklamy nepřináší adekvátní zisk a je třeba analyzovat a upravit strategii nebo rozpočet kampaně.

ROAS je opakem hodnoty PNO

Mohlo by vás zajímat

Konzultace ZDARMA

Vyberte si prosím způsob, jak s námi chcete komunikovat. Na výběr máte ze tří možností:

Kontaktovat telefonicky

nebo