Co je to KPI?

KPI definice

KPI je anglická zkratka “Key Perfomance Indicators” a ve volném překladu jde o klíčové ukazatele výkonu. Nyní jsme si vysvětlili zkratku a pojďme si vysvětlit, co to znamená v praxi. Jednoduše se dá pomocí těchto ukazatelů kvantifikovat úspěšnost plnění podnikové vize. Obecně můžeme říci, že jde o měřitelné hodnoty, které vyjadřují, zda firma efektivně plní své cíle.

Především větší firmy se zabývají měřením KPI a měří se tedy různá KPI v různých odděleních a celková data jsou zrcadlem toho, jak se daří či nedaří společnosti plnit jejich cíle. KPI může být globální pro celou organizaci, ale i separátní např. pro marketingové oddělení, obchodní oddělení, výrobní oddělení a jiné.

Jak si stanovit KPI?

Jestli-že si chcete dnes nastavit KPI pro projekt nebo činnost je třeba si položit následující otázky: 

 • Čeho chceme dosáhnout a proč?
 • Kdy zjistíme, že jsme toho dosáhli a jak to budu měřit? 
 • Jaké kroky je zapotřebí udělat, abychom toho dosáhli?
 • Kdo bude odpovědný za výsledky?


PRAKTICKÝ PŘÍKLAD

Příklad je uveden na nejmenované společnosti. 

Jako KPI bylo definováno  “zvýšení obratu společnosti“. Cílem KPI je meziroční zvýšení obratu o 10 %. Na tento cíl následně naváže více oddělení, jako např. obchodní oddělení, které primárně oslovuje potenciální zákazníky a bylo zde stanoveno KPI oslovit o 15 % více potenciálních zákazníků než v předchozím období. Marketingové oddělení si stanovilo jako KPI zvýšení konverzního poměru na e-shopu o 4 %. Z výše uvedeného příkladu můžete vidět, že hlavní KPI následně definovalo nové KPI přes jednotlivá oddělení, která by ve výsledku měla splnit hlavní cíl společnosti.

Jak je uvedeno výše, marketingové oddělení si za cíl stanovilo zvýšení konverzního poměru na e-shopu o 4 % a na výše uvedené otázky si odpověděli následovně: 

 • Cíl = zvýšení konverzního poměru o 4 %.
 • Dosáhnutí cíle = srovnání prodejů předchozího roku s novým obdobím, kdy víme stávající konverzní poměr.
 • Měřitelnost = přes analytické nástroje e-shopu, měření konverzí na e-shopu
 • Marketingové aktivity = zvýšení cen sortimentu a na úkor toho doprava zdarma, doručení zboží i o víkendu

Z výše uvedeného příkladu můžete vidět, jak je možné postupovat v rámci organizace a jednotlivých oddělení.

KPI v online marketingu

KPI v online marketingu nám prakticky definuje úspěšnost či neúspěšnost marketingových aktivit v oblasti internetu. Online marketing je specifický tím, že nám umožňuje téměř neomezené možnosti měření a různých metrik, což nám dává poměrně široké možnosti v jeho definování. 

Nejčastější KPI v online marketingu jsou:

 • Zvýšení obratu o X%
 • Zvýšení konverzní poměru e-shopu o X%
 • Získání nových leadů
 • Zvýšení organické návštěvnosti o X%
 • U internetové reklamy může jít o snížení CPC, zvýšení prokliků a jiné
 • Zvýšení návštěvnosti webových stránek

Jak poznat správně definované KPI?

Jak poznáte, že máte KPI správně definované? Příkladem může být určitá změna v metrice KPI o 15 %, což vás donutí zjišťovat, co se vlastně stalo. Samozřejmě, pokud je to +15 %, tak je to velmi příjemné zjišťování, ale pokud jde o -15 %, tak začínáte přemýšlet nad tím, co se stalo a jaké kroky bude zapotřebí udělat pro to, aby se KPI vrátilo zpět do své hodnoty/cíle.
Správně definované KPI vás nenechají nečinně sedět.

KPI s rozumem

Závěrem upozorňujeme, abyste se při určování  KPI soustředili na podstatné cíle a vyhýbali se měření hloupostí. Velké firmy se bez KPI neobejdou a menší firmy by se měly soustředit na klíčové statistiky.

Mohlo by vás zajímat

Konzultace ZDARMA

Vyberte si prosím způsob, jak s námi chcete komunikovat. Na výběr máte ze tří možností:

Kontaktovat telefonicky

nebo